OBE maatregelen

De inbraakgevoeligheid van woningen, winkels of bedrijfspanden wordt bepaald door de aanwezigheid van attractieve zaken. De totale waarde van deze zaken bepalen de risicoklasse. Een beveiligingsmatrix geeft voor iedere risicoklasse de bijbehorende beveiligingsmaatregelen.

De te nemen maatregelen bestaan altijd uit de organisatorische, bouwkundige en elektronische (OBE) maatregelen. In elk beveiligingsplan worden de algemene OBE maatregelen, aangevuld met eventuele specifieke maatregelen, voor uw pand beschreven. Alleen een combinatie van deze drie aspecten zal de inbreker ontmoedigen en hem laten vertrekken naar een andere locatie.

Organisatorische maatregelen
Deze maatregelen hebben betrekking op het aanleren of juist afleren van bepaalde gewoonten. Meestal zijn ze niet kosten verhogend maar doen ze wel een beroep op een stukje discipline. Elk object heeft zijn eigen maatregelen. Hieronder zijn enkele voorbeelden:
• Sluit ramen en deuren bij afwezigheid goed af
• Zorg bij langere afwezigheid dat de post word weggehaald
• Merk en registreer waardevolle goederen d.m.v. registratiekaarten en foto’s
• Let op met teksten op een antwoordapparaat en briefjes op de voordeur
• Berg waardevolle goederen op in een kluis
• Zorg voor buitenverlichting dat aangaat bij beweging
• Berg klimmaterialen goed op  
• Houd beplanting rondom uw pand laag door regelmatig snoeien

Bouwkundige maatregelen
Bouwkundige maatregelen op de buitenschil van het pand hebben tot doel de inbreker te ontmoedigen. Een inbreker herkent goed hang- en sluitwerk en zal, wanneer het moeilijk (b)lijkt, uitwijken naar de buurman. Sieraden dienen bij voorkeur opgeborgen te worden in een verankerde kluis. Het alarm beperkt de inbreker om ongemerkt spullen te ontvreemden en zorgt er tevens voor dat buitenstaanders/omwonenden gewaarschuwd worden.

Goed hang- en sluitwerk herkent u aan het SKG ® keurmerk. Dit is het merkteken voor de producten die getest zijn volgens de nieuwe regeling. Het ® teken is niet vermeld bij cilinders voor sloten.

In het pand kan het beste gebruik worden gemaakt van compartimenten. Met een compartiment wordt een inbraakwerende kast bedoeld. Dit kan een degelijke kast zijn met een goed slot of een gecertificeerde kluis. Wanneer de waardevolle goederen in een dergelijke kast zijn opgeborgen en het alarm gaat af heeft de inbreker niet de tijd om de kast nog open te maken. Daarom is tijdige signalering zo belangrijk.

Elektronische beveiligingsmaatregelen
Deze maatregelen hebben tot doel dat de inbreker zo snel mogelijk zal worden gedetecteerd waarna de binnensirene word geactiveerd. Zo weet de inbreker dat hij is gedetecteerd en zal zo snel mogelijk weggaan. Indien de bewoner thuis of iemand in het pand aanwezig is zal hij ook worden gealarmeerd en de alarmopvolging kan plaatsvinden. De tijd die nodig is voor de alarmopvolging moet zo kort mogelijk zijn. Niemand kan dit sneller dan de buren of een alarmopvolgingsdienst.

Monteur gezocht!